top of page

חגים אירועים וטיולים

ווקטור דקורטיבי של עלים

בחגים בטיולים ובאירועים אנחנו יוצאים מהשגרה. וכל יציאה מהשגרה משפיעה על התנהגות האכילה שלנו. סדר היום משתנה, הפיתויים רבים יותר וגם האווירה של חופש ושחרור. אני בטוחה שתשמחו לדעת שגם במצבים אלה, אפשר לאכול נכון, בריא וגם..... לא להשמין.

bottom of page